Linsänkar "Gröbba"

Detta är platsen där man blötlade linet för att Rötas. Det är en slinga av Forsåns tidigare sträckning. När ån på grund av uppslamning ändrade sträckning blev det kvar slingor med stillastående vatten i vilket man sänkte linet för rötning. Vattnet skulle helst vara stillastående så att det var varmt, då gick rötningen fortare. Man lade linet på en stege som hade många pinnar, c:a 20 cm avstånd, på linet lade man stänger som bands fast i stegen, för att få linet under vatten tyngdes det med stenar. Beroende på väderlek och temperatur så tog det 2-3 veckor att få det färdig rötat.

I Östansjö slutade man med att röta lin i början av 1920-talet. Det är vad jag fått höra.

Åke Forsberg, 22 mars 2009