Kvarngrund

På denna plats låg kvarn nr 8 (torparkvarn) Huset till denna kvarn stod kvar fram till början av 1920.

Karta över Kvarnbäcken i Östansjö, med kvarnar, ramsåg, spånhyvel och smedja samt ägarförteckning av kvarnarna. De tio kvarnarna uppfördes från 1675 och framöver i tiden. Hållens bönder hade kontrakt på ett kvarnställe i bäcken från c.a 1785. Nr10.

Stor bild