Bevarade stugor

I Östansjö finns det en båtsmansstuga och en Arrendestuga bevarade i sitt ursprungliga skick (exteriört), dock inte på sina ursprungliga platser. Båtsmansstugan blev flyttad 1912 av Olof Forsberg och Ante Sjöberg, från E.A. Nylander Lax Båtsmanstorp, till fastighet nr A1, nu 1:4. Ägare Lars Olov Forsberg. Stugan är påbyggd 2-3 stockvarv.

Stor bild

Den andra är en torpstuga Per Ohlssons torpställe från år 1793. Den stod på torpets ägor och flyttades 50 m västerut, år 1956 av Olle Forsberg och Mårten Forsberg. De två nedersta stockvarven var murkna och blev utbytta. Numera fastighet 10:2, ägare Åsa Forsberg.


Härbret till vänster hör inte till torpet. Över dörren är inhugget årtalet 1835 (MDCCCXXXV) - Stor bild

Åke Forsberg, 2009