Om sidan

Förklaring till varför det blev en hemsida för byarna: Gottne, Hållen, Söderå och Östansjö.

Boken Omall Tjarn arbetade jag med i fem år tillsammans med representanter från de övriga tre byarna. Det var jag som ledde projektet och skrev all text i boken, därför känner jag väl till innehållet. I boken finns många olika objekt redovisade; ramsågen, kvarnar, fäbodar, årtalstorp, båtsmanstorp och mycket annat av kulturhistoriskt värde. Idag kan man inte se husgrunder eller andra rester av alla föremål eller ting som finns redovisade.

Därför måste alla dessa platser synliggöras genom uppställning av skyltar med erfoderlig text för varje objekt, på dess ursprungliga plats. Texten till alla 43 skyltarna har jag under ett antal års studier av gamla handlingar i Östansjö byakista och annan forskning kunnat sammanställa med korrekta uppgifter.

Idag är varje plats markerad med en skylt, utplacerad och uppsatt av män från Östansjö efter en karta på vilken jag markerat med cirklar och bokstäver varje plats.

Åke Forsberg, född och uppvuxen i Östansjö
91 år detta år
Östansjö 20140722

Övrig information

Sidan är byggd av Emil Kaiser.

Fill out my online form.
There are tons of Wufoo features to help make your forms awesome.