Husgrund

Husgrunden är en svårtolkad lämning. Eftersom huset bestod av två rum med var sin dörröppning, är det sannolikt att män och hästar hade sin halva av huset. Förmodligen var det timmerhuggare eller kolare som använde huset. Huset var timrat och försedd med c:a 1 m hög fyllning av jord runt om huset. Golvet var med säkerhet hårdstampad jord. Det finns inga rester av trä på golvytan. Endast i mellanväggen och ytterväggarna finns multnade rester av trä. Lämningen kan vara från mitten av 1800-talet eller tidigare.