Storvallen

Den tidigast kännda fäboden i Östansjö var den s.k. Storvallen på 1600-talet. Enligt vad Sven Berggren (född 1861) – min morfar – kunde dra sig till minnes, så skulle Östansjö byamän ha haft en gemensam plats norr om Hästäckens utrinning i Mjötjärn. Som han, vid närmare eftertanke, kom ihåg som en fäbodplats. I ett domstolsprotokoll från 1700-talet, om en skogstrakt norr om Hästbäcken, nämns en Storvallsvedja. Enligt uppgift observerades ett antal stenar, placerade så att det liknade hörnstenar, när skogsbilvägen byggdes.

Åke Forsberg, 1999