Nuvarande fäbodar

Utvändigt är alla stugor oförändrade. Dörrar och fönster är nytillverkade, men med ursprungligt utseende.

Invändigt är alla stugor mer eller mindre – mest mindre - anpassade till fritidsfiskares och älgjägares behov, mjölkboden är den som fått vedspis och väggfasta britsar. En stuga är helt oförändrad med säng, pallar, bänkar och bord i ursprungligt skick, således från 1854. Möjligen är sängen från 1700-talet. Så gott som alla stugorna har fått syllstockarna utbytta på grund av röta och svampangrepp.

Det går att se vilka stugor som flyttats till den nya vallen och vilka som nybyggdes på platsen. De ditflyttade har knutar med utskjutande knutskallar. De som byggdes på platsen har knutar med så kallade laxknutar. Fäbodarna användes fram till 1937.

Elfrid och Nikanor

Vi har två män från Östansjö att tacka för att stugorna är så välbevarade idag. Elfrid Berggren och Nikanor Kristoffersson brukade varje lördag och söndag fiska i sjön och i omkringliggande tjänar. De låg över i parstugan. Så småningom började taket bli trasigt. De började då att renovera stugan. Alla andra stugor var i lika dåligt skick. När bönderna i byn såg Elfrids och Nikanors insats så började även de med renoveringsarbete på sina respektive stugor, med nya tak och syllstockar m.m. År 1942 började jag och min kusin Östen att iordningställa våra föräldrars stuga.

Åke Forsberg, Örnsköldsvik 8 november 2005