Lisas boa

På denna plats fanns en fäbodplats, kallad ”Gam fäbobacken”, på senare tid ”Lisas-boa”. En bro över Åbergsån fanns strax intill vallen nedströms så korna kunde komma över till munbete som ingick i Östansjös ägor mellan Åbergsån-Galtbäcken-Västerbacke ägor. På norra sidan där fäbovallen låg, fanns på den här tiden ingen uppodlad åker eller ängsmark, så boskapen vallades förmodligen även här. I början av 1700-talet var denna trakt kronoallmänning. Fäbodvallen är även från denna tid. På en karta från 1790 finns det en yta betecknad: 22 Fäbode Vallen, enligt Alneskalan c:a 100x300 meter. Enligt ”Nirs.Nirs lisa” Lisa Nilsson och ”Sventje” Sven Berggren, skall här ha funnits en fäbodvall.

Åke Forsberg, 1999