Gamboåkern

Här låg Östansjö fäbodar fram till 1854 när den flyttades till nuvarande plats, mitt på och norr om fäbodsjön. Till den här fäboden hörde en uppodlad äng, ängen användes av Nils Berggren fram till slutet av 1920-talet. Kvar av denna fäbod finns sju, klart skönjbara skorstensfundament.

Eftersom det vid denna tid fanns många slåtteraningar av olika slag som inte var inhägnade, var det nödvändigt att boskapen vallades. Även andra anledningar fanns för att valla kreaturen, t.ex. vallningsområdena skulle betas av i viss ordning, samt att ibland kunde det komma björn och ofreda boskapen. Att det funnits björn på skogen, visar ett domstolsprotokoll från 1796, som gäller skottpengar på som björn skjutits i Östansjö.

Fäbodvallen flyttades hit, någon gång under 1700-talet, från Storvallen, belägen på norra sidan och östra änden av Mjötjärn.

Åke Forsberg, 1999