Bomärken i tallstam

Bomärke inhugget i stammen på en tall, på Flatberget efter rågången mellan Östansjö och Fors. Märket tillhörde Jan Jonsson 1827-1851 Östansjö.

Bomärket på andra sidan av samma tall. Ingen bonde i Östansjö hade ett sådant märke. Därför måste det ha tillhört någon bonde i Fors.

Bomärkena höggs in vid rösläggningen av haget 1851, 1852.


Märket tillhörde Jan Jonsson 1827-1851 Östansjö - Stor bild

Bonde i Fors - Stor bild
Åke Forsberg, 2008-09-09