Bomärken i tallstam

Bomärken på tallen, inhugget 1867

1791-1808 hade Johan Bängtsson på fastigheten H5 detta bomärke,

1810-1830 var det Bängt Jansson med detta bomärke 1793 fanns en, Lena Jonsdotter hustru, d.v.s. hon var änka, ägde tydligen en fastighet med detta bomärke

1835-1847 fanns det en man, Pehr Olofsson med detta bomärke förmodligen en dräng.

Det tredje bomärket finns inte i Östansjö och tillhör förmodligen någon från Fors by.

Åke Forsberg, 1999