Matias Lax-torpet

Innehades av Matias Persson – Matias Lax – åren 1824-1843. M. Persson Lax och hans hustru Anna-Lisa Persdotter friköpte torpet 1829 från att vara båtsmanstorp för 200rdr. riskmynt.

Utdrag ur protokoll:


För lifstidens åtnjutande torpets ägor är ifrån Galtbäcken på öfra sidan after Nils Larssons järdes gård til Sommer vägen som går oppföre til man komer mit emot bratta bärghällan i galtbäcken opp i svedjan til röning får han begagna hälften ifrån ål hus svedjan til moto röningen mäd förbehåll at torparen skal hålla stängsel på alla sidor själf denna röning får icke ligga oådlat öfver 5 a 6 år blir dätt däröfver då äger grannarna rätdughet at dän sama själf disputera, timer och nödig hvedbrand får huggas på thiänlikt land Män icke näfver torparen skal beta chreatur där jordägarne har sina torparen skal hvara granarna bejelplig i hväg och bro bygge Dätta skede i östansjö dän 1 maj år 1829.

Stor bild

Matias Lax har skrivit ett testamente där all hans lösegendom och torpet med hus och jord tillfaller hustrun. Han dog 1859.

Den 15.5.1877 arrenderade bonden Johan Kristofferson torpet av de övriga bönderna, för 46 kr årligen.

Åke Forsberg, 2009