Bertil Lax-torpet

I torpställe nr 7 bodde båtsman Bertil Bertilsson Lax, h. Anna Ersdotter, troligast från det han antagits till båtsman den 28/1 1761 fram till 1780 då han fick avsked på grund av ”styv tumme och förkylda fötter”.

I ett protokoll från den 16 mars 1808 står det att änkan efter ”afskjedade krono båtsmannen Bertel Lax, skulle få be bo och njuta samma torplägenhet i sin öfriga lifs tid efter sin kjära mannens död”.


Protokollet börjar med att bönderna ”af god vilja upplåter och försäljer torplägenheten som Borgaren Högaktade Olof Menlös ifrån Hörnätt ärlägger summan tjugo Riksdaler Riksgälds Mynt”, till Östansjö byemän. Samtidigt i samma protokoll ”upplåter och försäljer Anna Ersdotter sitt ägandes torp i Hörnätt till O. Menlös för en summa av tijo Riksdaler Riksgälds Mynt”.


I samma kontrakt står det: ”varmed jag hädanefter upplåter och afstår, (torpe i Hörnätt) till O. Menlös”.

Tydligen var Anna Ersdotter torp i Hörnätt värt 30 rdr, eftersom Anna Ersdotter får bosätta sig i båtsmanstorpet i Östansjö och Olof Menlös får torpet i Hörnätt. (Min tolkning av turerna).


I vanlig ordning återgår torpet till Byemännen efter Anna Ersdotters död. Detta torp eller delar därav har varit båtsmanstorp under lång tid. Tiden mellan 1870 och 1868 bodde här ett antal inte namngivna båtsmän och arrendatorer.På senare tid benämndes detta torp ”Pelle Sedins-torpet”. Pelle Sedin arrenderade torpet från 1868-1875. Han var gift med en syster till min mormor Eva Berggren f. Nilsdotter. Han flyttade från torpet till Stensland, Sidensjö. Efter 1875 återgick torpet till det hemman nr. E3 som torpet låg på.

Nu nr. 3:3, ägare Lennart Svensson.

Åke Forsberg, 2009