Utmarker uti knöpp tho

En svedjeslåtter – eller en raning som det heter i dessa trakter – ingick i arrendekontraktet till Ol Jons torpet nr. 16 under åren 1867-1905. Därefter användes svedjan av markägaren fram till omkring 1925. Nuvarande ägare är Sussane och Henrik Kristoffersson, fastighet nr. 5:10.

Åke Forsberg, 2009