Ragnarstorpet

Ragnars torpet, beläget vid den s.k. tjärdalsmon. tjärdalsmon ligger mellan vägen och galtbäcken. Förste ägaren Per Mattson arrenderade torpet den 13.11.1858, se nr 2.

Arrenderade mot 20 dagsverken per år på bondens kost, samt får taga timmer till husens uppförande. Jon Kristoffersson arrenderade av Per Mattson.

Lars Nilsson,, arrenderade torpet den 1.5.1867. Han var torpare i Gottne, g.m. Anna Greta Johansdotter. Årligt arrende om 15 rdr. Slåtterraningar vid Ytterfäbodsjön ingick i arrendet.

Lars nilssons grät av glädje när min morfar Sven Berrggren och J. Vikström hämtade honom till fattighuset.

Lars forsberg f. 1863 g.m. Märta Zakrisdotter f. 17.7.1863, köpte torpet på 1894.

Änkan Märta övertog torpet år 1915. död den 19.8.1949.

Ragnar Forsberg f. 26.9.1901. övertog torpet år 1927.

Änkan Nora Forsberg 1958.

Nuvarande ägare Tore Forsberg från 1967.

Åke Forsberg, 2009