Per Mas-torpet (Per Mattsson)

Förste ägaren Anders Westman h. Märta. Andersdotter. köpte 22.11.1862, av Samuel Zakrisson ett torparrende på 50 år, ”bestående av all jord söder om ignrösningshagen förutom 2:ne tunnland hvilka förbehållas. till Galtlbäcken”. Arrendet var 275 rdr.

Torparrendet såldes på auktion 23.4.1870, Rir 280 rdr till Jonas Jonsson i Gottne.

Johan Westman. Mo, köpte torparrendet 22.4.1872, för 375 rdr.

lnspektorn G. Hartzell, mo. köpte arrendet 2.5.1872, för 410 rdr.

Per Mattssons hustru Magdalena Kristoffersdotter och hennes son Christoffer Persson arrenderade torpet under 4 år 1873-1877, för 21 rdr. riksmynt per år. Torparrendet köptes av dessa två, Magdalena och Christoffer, 24.5.1877, för 425 rdr. riksmynt.

Torpet utökades genom att Johan Westman 16.5.1885 sålde ”för evärdelig tid. all jord mellan åbergsån och Galtbäcken”. Köpare var Christoffer Pettersson från Yttergundsjö, h. Märta Svensdotter. Pris 2.000:-

Magdalena Kristoffersdotter överlät sin andel av forna torpet år 1.7.1886, för 600:- till C. Petterssan.

Olov Svensson. Billa, köpte torpet på auktion, 1893, för 1050:- men lät C. Pettersson sitta kvar och arrendera torpet.

Jan Svensson. östansjö. köpte torparrendet av C. Pettersson 1.2.1895 för 250:-. Samma år övertog Per Mattson halva arrendet för 20:- per år.

Mårten Jonsson köpte torpet för 1.650:- och införlivade det med ursprungliga hemmanet nr 4, år 1903. Säljare var Olof Svensson.

Nuvarande hemmans nr. är, 4:5, 4:11, ägare, Allan Mårtensson och Ingemar Lindqkvist.

Åke Forsberg, 2009