Ol-Jons-torpet

Olov Johnsson, tidigare ägare till torp nr.12. Olov J. Gift med bonddottern Catarina Johnsdotter. (Syster till Sigrid Nordin torp nr.10.) Olov Johnsson var kusin med min morfar Sven Berggren. De bodde i torp nr. 16 från 1867-1905. De var så fattiga att de varken hade förstugubro eller ytterdörr. I arrendekontraktet ingick utmarker uti knöpp tho. Se nr 20.

Åke Forsberg, 2009