Nils Larssons torp

Nils Larsson 1816-1827. Änkan Färdig bodde inhyst hos Nils Larsson år 1827.


Bonden Erik Jonsson, Östansjö, - Vikströms Hemman – köper torpet 1833.


Bonden Jonas Johansson, hemman nr 2. 1833.


Johan Abrahamsson, Backe, köper torpet av Erik Jonsson den 25.1.1837.


Jonas Johansson, Östansjö 1841. 
 Skräddare Jonas Österlund 1842.


Olov Jonsson, Gala 1843.


Olov Jonsson, Östansjö, nr 12, 1843.


Östansjö by tog tillbaka torpet efter en del bråk 1845.

Åke Forsberg, 2009