Lundatorpet

Torpet i Forsliden. LUNDA 1. Nuvarande scouttorpet.

Avskrift av original kontrakt: ”Vi undertecknade östansjö byemän försäljer till Tårparen Olof jönson uti fors däna slott täppa som på våra ägor belägit väster gunsiönsjön belegen mot en betingat Köpe Skilling nämligen 1Riksdaler 32 Shilling till at uti sin och hustruns lifstid nytja och bruka förenämnda Köpte Skilling hvilket under skrifnas utav behörig underskrift. Östansjö den 4 Marti 1793”.


Stor bild 
 ”Under föregående Köpeafhandling Skall olof Jönson hålla Kyrkovägen vid magt för östra fjällborna (östra Björna borna) hvilket under skrifvas utav olof jönson XXY (bomärke).”


Det finns en uppgift att torpet från år 1848 kallades för Carl-Nils-torpet. Således måste en man med det namnet ha bott i torpet, något efternamn och hur länge han bodde där finns det ingen uppgift om.

Erik Östlund arrenderade torpet år 1853, årtalet osäkert.

År 1866 blev Per Eriksson från Östansjö instämd till tinget av E. Östlund för medhjälp vid björnskallegång, 10 dagar = 10 rdr.

Änkan Anna Vik arrenderade torpet år (1875?)

Siste torparen var Samuel Österlund f. 16.3.1887. Året var 1918.

Änkan Signe Johanna Österlund, f. Johansson 8.2.1889 bodde i torpet år 1936.

Inköpt av Mo Socken under 1940-talet.

Åke Forsberg, 2010