Jössebönninga

Stor bild

Dagens benämning, Jössebönninga, är den torpstuga som Johan Johansson ”Jösse” bodde i från 1919 eller 1920 fram till sin död 1938. Torpet tillhörde Johan Kanutus Perssons hemman 11:1 från år 1918. Jösse hade en ko. För att få tillräckligt med mat (hö) till vinterfoder hade han höslått på en svedja väster om Illjastjärn, samt en åkerteg öster om Kvarnbäcken på f.d. Per Perssons torp sedan det upphört att vara torp.

Efter Jösses död 1938 upphörde även denna fastighet att fungera som torp för livets uppehälle. Det finns ingen uppgift om åren mellan 1938-1947.

Hans Österlund hyrde stugan åren 1947-1948.

EFS hade söndagsskola i stugan mellan år 1949-1957.

Janne Eriksson f. 25.3.1888 och Anna Eriksson hyrde där åren 1957-1965.

”Torpet” avstyckades från fastigheten 11:1 år 1970, då Bertil Gustavsson köpte fastigheten och uppförde ett sågverk år 1975 på en del av tomten.

Edgar Jonsson med hustru Muhlbacher hyrde fastigheten av Bertil Gustavsson år 1979.

Lennart Hellström med Sambo hyrde år 1981.

Fastigheten köptes av Gunilla Forsberg f. 1.7.1930 och Åke Forsberg f. 16.10.1923 år 1982. Fastigheten har sedan dess fungerat som sommarställe.

Åke Forsberg, 2009