Jonke Berggrens torp

Olov Jonsson, g.m. Catarina Jonsdotter, köpte torpet den 20.11.1847. för 400 rdr, hemmanslösen, 8 rdr. i skatt i 50 år, samt 1/5-dels förmåner till svärmor Cristina Persdotter. Säljare var svågern Per Kristofferson. Olov J. Gick i konkurs, till kreditorernas förnöjelse, och torpet såldes på auktion den 23.4.1852.

Per Abrahamsson, Gala, och Per Kristoffersson, Östansjö, köpte torpet för 491 rdr. 16 skilling. Olov Jonsson bodde sedan på torp nr. 16.

Kontraktet transporterades på bonden Per Jonsson i Björna den 19.5.1852 för 491 rdr. 16 skilling.

Kontraktet transporterades år 1855, för 1.000 rdr. på Johan Kjäller f. 29.3.1819. h Ingeborg Johansdotter f. 24.12.1823.

Johan Kjäller säljer torpet år 1863, för 1.500 rdr, men behåller husen med rättigheter i 50 år.

Pelle Andersson köper husen med rättigheter av änkan år 1904, för 800:-

Jonke Berggren f. 22.2.1863. h. Brita Österlund f. 27.8.1876. köpte torpet den 1.1.1908. för 2250:- + full försörjning av Anders Kristoffersson under hans livstid och munbete för korna.

Ejnar Forsberg köpte torpet den 15.6.1939 för 4400:- + födomål till änkan Brita med 1 liter oskummad mjölk per dag.

Ingemar Lindqvist köpte torpet av Evert Forsberg den 24.8.1987.

Åke Forsberg, 2009