Järn Järnes-torpet

Johan Johansson och hans fru Sara Stina Zakrisson, Östansjö, köpte torpet 1857, för 400 rdr. Samt 12 dagsverken per år till säljarna. De bodde där till 1907. Säljare var Sara Stinas bror, bonden Salmon Zakrisson. (Järn Järnes var morfar till bröderna Norlander, Söderå.)

Åke Forsberg, 2009