Grubbsvedjan

Torpet köptes av Hans Österlund f. 1790, och hans hustru Anna Nilsdotter för 100 rdr. på 50 år, den 28.7.****1812****. I köpet ingick slåtter vid Iljastjärn, Galtbäcken och Vallackdalen.

År 1848 köpte H. Österlund hemmanet C2. Numera 10:1. Sonen Per övertog hemmanet år 1861.


Grubbsvedjan – Janne Bergmans torpet. Vid Laga Skifte1838 avsattes detta torp till båtsmanstorp, men det kom ingen båtsman dit.

Hans Österlund överlåter torplägenheten den 5.12.1851, på sonen Jonas och hans hustru Kristina Abrahamsdotter från den 17.11.1853 att användas så länge föräldrarna lever, mot en avgift av 20 rdr. banco om året.

Jonas Österlund transporterar kontraktet på Östansjö byamän den 30.1.1861 för en summa av 1.200 Riskdaler riksmynt i 50 års tid. I köpet ingår ”slåtterlägenheter vid Galtbäck rödningen, Vallackdalen och vid Fäbodsjön, med undantag af Sjöbotten Myran och Smedsrödningen och Boåkers Röningen”.

Sönerna Abraham f. 8.6.1846 och Jonas f. 1848. köper torpet av stärbhuset år 1870 för 1.095 rdr.

Torpet arrenderas år 1880 av Hans Olov Olovsson-Hägglund, f 29.1.1862, g.m. Anna Caisa Johansdotter f. 1857.

Torpet friköptes den 13.10.1900 för 1500:- av Hans Olov Olovsson-Hägglund, död 1935. År 1927 noterades han som torpare i det årets mantalslängd.

Sara Kaisa Kristoffersson övertog torpet år 1936.

Janne Bergman född 17.11.1898 g.m. Cerine Johansdottar, köpte torpet 1945.

Nuvarande ägare Gothard Bergman, från juli 1999.

Åke Forsberg, 2009