Erke Jannes torp

Erik Johansson, f. 18.6.1847. h. Märta Persdotter f. 9.10.1850. föräldrar till Janne Eriksson, f. 25.3.1888. E. Johansson köpte torpet av sin far, år 1882 för 1.500:-.

Janne Eriksson ägde torpet 1917. Flyttade till ”Jössebönninga” 1957.

1955? köpte Janne Persson skogen till detta torp, Arnold Kristoffersson och Tord Söderholm köpte inägorna.

Åke Forsberg, 2009