Dakkarls-torpet

DAKKARLS-torpet, enligt Laga Skifteshandlingarna 1838. Även kallad Jån Anders-torpet. Dala-karlen Anders Ersson och hustru Greta Andersdotter köpte torpet den 31.6.1830 för 243 rdr. 16 skillingar riksgälds uti 30 år.

Utdrag ur kontraktet:

”En Svedjeland beläget från Mårten Ersson myrstycke, op till sträckhagan från knöpp to hitöfer bredden är ifrån Hängskiftena till staka gången in på Svedjan, till Ranings land för Röjning till Slåt fås i från första bron som är öfver häst bäcks myran inöfver dessutom får torparen begagna nödig vedbrand af nedfallen ved, byamännen förbeåller alt Risland och al annan fällskog, Gjämte näfver tagning, Torparen får begagna mulbete för de kreatur han föder öfver vinträn men icke Getkreatur- löftäcks får icke tagas utom Grannars bifall, torparen skall hålla stägsel för sit torp, torparen skall vara hjälksam med väg och bro bygge, en och annan dag efter som nödigheten finns.”


Johan Andersson och hustrun Margareta Christofferdotter ägde torpet (från 18??) till mannens död 1858. Han drunknade i Själevadsfjärden.

Arrendet till torpet gick på auktion, den 26.4.1858. Arbetaren Bengt Johansson hade högsta anbudet med 33 rdr. 16 skillingar banco varje år för kontraktet. Tillträde får ske den 1 maj detta år.

Bonden Samuel Zakrisson arrenderar torpet den 2 juli 1858 till dess övriga torparejorden återgår till byalaget, för 47 rdr. riksmynt om året.

Samuel Zakrisson transporterar torpet på arbetaren Bengt Johansson den 28.12.1858.

Drängen Olof Hans Österlund från Backe, hustru Lotta Olofsdotter -änka efter Bengt Johansson, arrenderar från den 9.11.1861 det s.k. Jån Anders torpet för 47 rdr. riksgälds om året.

Samuel Zakrisson transporterar kontraktet på Östansjö byamän den 1.5.1868.

Bonden Jon Svensson arrenderar torpet av Olof Österlund den 20.5.1874 för 47 rdr riksmynt, kontraktet blir ogiltigt om inte alla byemän godkänner kontraktet.

Bönderna Johan Christoffersson och Sven Olofsson arrenderar Jån Anders torpet av byemännen den 21.7.1874 som Olof Österlund överlåtit den 1.5.1874.

Åke Forsberg, 2009