Anders Hans-torpet

Anders Hansson köpte torpet för 805 rdr. år 1861.

Hans Österlund arrenderade torpet från 1911 till 1927, när han flyttade till en stuga nedanför nuvarande byvägen på Lennart Svenssons ägor. Därifrån flyttade han till Gössebönninga = torp nr 23. Han hyrde stugan åren 1947 och 1948.

Åke Forsberg, 2009