Östansjö

Mo socken, Ångermanland

Stor bild

I Östansjö, liksom i alla andra byar, har det funnits, och finns, olika Kulturhistoriska objekt.

Årtalstorp eller Arrendetorp och Båtmanstorp

Det är endast de klart dokumenterade som finns förtecknade. Torpen har haft fler ägare eller arrendatorer, även ändra inhysta har funnits men det finns inga namn och årtal till dessa personer.

De torp som är förtecknade har under årens lopp haft varierande storlek, eftersom de ändrades när uppgörelse gjordes vid ägarbytet.

Alla årtalstorp som arrenderades ut av byamännen, före Laga Skifte år 1838, tillföll respektive hemman på vilket torpet låg, när arrendetiden gick ut.

De många torp som tillkom på byns utmarker, bidrog i stor utsträckning genom nyodling, till att utöka byns åkermark.

Andra kulturhistoriska objekt

Bomärken inhuggna i tallar, Fäbodar, Husgrunder, Kvarnar, Linsänkeplats, Lertag, Sandtag, Spången, Sågen, Stenröse (bronsålder?), Tho.

Sammställning av Båtsmän och båtsmansnamn i rote nr.102

ÅrtalBåtsmännenBåtsmansnamn
1689Per PerssonSjungare
1690Nils JohanssonBjörn
1696Mårten JanssonNyström
1711Jon OlssonHastig
1725Anders AnderssonLax
1761Bertil BertilssonLax - Torp nr. 7
1812I ett båtmanskontrakt står det Rote nr.102 Inget namn står i kontraktetLax
1824Matias PerssonLax - Torp nr. 5
1843Jonas ZakrissonLax - Torp nr. 14
1875E:A: HallerLax - Torp nr. 15
1808Jon Jonsson (Fördubblingsbåtman)Hastig
1810Sven Persson (Reservebåtsman)Björn

Enligt protokoll som finns i bykistan är fyra båtsmanstorp kända betr. innehavare och läge. Nr. 5, nr. 7, nr. 14, och nr. 15. I bykistan finns inga handlingar, som talar om var de övriga båtsmanstorpen varit belägen.

Åke Forsberg, 2009